Softwarová řešení

Vyvíjíme specifická řešení podle českých a mezinárodních standardů. Nejznámější a nejrespektovanější zahraniční standardy jsou ISO/IEC 12207 a ISO/IEC 15504. ISO/IEC 12207 je Standard pro softwarové procesy v rámci životního cyklu (Software Life Cycle Processes) a je návodem, jak správně řídit projekt IS. Standard ISO/IEC 15504 (Software Process Improvement and Capability Determination) nám pomáhá při zlepšování procesů v rámci vývoje IS, které vedou k zvýšení efektivnosti a produktivity práce. Český standard ISVS 005/02 z roku 2002, který se vztahuje na IS veřejné správy a na projekty akvizice, vývoje, provozu a údržby těchto systémů, také se věnuje dokumentaci jednotlivým krokům, které musí být provedeny pří vývoji IS.

 

Obecný proces vývoje IS

Obsah obecného procesu vývoje IS nejlépe popisuje tak zvaný životní cyklus, který kompletně pokrývá celý vývoj IS. Životní cyklus se skládá z jednotlivých etap, které na sebe navazují. Každý IS lze popsat pomocí životního cyklu, jehož základními etapami je zachycení požadavků na systém, tvorba konceptuálního a implementačního modelu, implementace, zavedení, testování, udržování systému a jeho provoz a v některých případech také i stažení systému z užívání. Obecně jsou definovány následující základní etapy, kterými jsou:

 • zachycení požadavků na systém (týká se funkčnosti, designu, návaznosti na jiné systémy, integrace s ostatními systémy, reakční doby atd.),
 • tvorba konceptuálního modelu (zachycení skutečností v rámci modelu),
 • tvorba implementačního modelu (jedná se již o konkrétní návrh IS),
 • implementace a zavedení,
 • testování,
 • dokumentace,
 • školení,
 • udržování systému a provoz,
 • stažení systému z užívání.

Individuální přístup

Naši zkušení vývojáři si životní cyklus přizpůsobují podle individuálních specifických potřeb konkrétního partnera, tedy ne vždy se shodují názvy etap a jejich rozdělení do dílčích činností a úkolů u všech námi realizovaných projektů. To umožňuje každému přizpůsobit si životní cyklus podle svých potřeb, čímž dochází ke zvýšení efektivity a produktivity činností našich vývojářů.

Implementace ucelených řešení

Naši konzultanti a implementátoři Informačních systému navrhují ucelená řešení od vedení účetnictví samostatných živnostníků a malých firem, tak i pro rozsáhlé účetní agendy středních společností, až po robustní informační systémy dodávané na míru. Naši specialisté kladou důraz na výkonnost, komplexní zpracování dat a na progresivní trendy, které zakomponují do implementace uceleného řešení podle přání našich partnerů.

Obecné priority ucelených řešení

 • Jednoduchá uživatelsky vlídná obsluha
 • Bezpečnost zpracovávaných dat
 • Kontroling
 • Komunikace s okolím
 • Modularita uceleného řešení

Nejmodernější technologie

 • Vícevrstvá architektura klient-server – současná práce desítek uživatelů
 • Stabilní prostředí Microsoft .NET
 • Návaznost na klienty pro PDF, mobilní technologie, specifické periferie
 • Nenáročnost na údržbu a servis

Bezpečnost

 • Microsoft SQL Server v poskytuje maximální zabezpečení dat
 • Komplexní systém přístupových práv chrání data před zneužitím a poškozením zevnitř

Uživatelské prostředí

 • Prostředí podobné balíku Microsoft Office
 • Intuitivní a graficky přívětivé ovládání
 • Rozsáhlá možnost definice vlastních klávesových zkratek, polí, souborů dat
 • Minimální nároky na školení a zaučení nových uživatelů

Otevřený systém

 • Návaznost na další aplikace (např. z balíku Microsoft Office)
 • Možnost propojení s dalšími systémy (e-shop a jiné)
 • Podpora vlastních řešení a modulů na zakázku

Technická a uživatelská podpora

Se systémy máme dlouholeté zkušenosti, a to nejen po stránce uživatelské, ale také po stránce technické. Již mnoho let nabízíme v rámci našich služeb také technickou a uživatelskou podporu. Po celou dobu užívání systému jsme vám k dispozici a pomáháme vám tvořit a upravovat systém dle měnících se požadavků, nastavení dle požadavků partnera s co nejpříjemnějším uživatelským rozhraním, pravidelnou zálohu dat a kontrolu datových struktur.

Integrace SW

Našim partnerům poskytujeme integraci softwarových aplikací s jejich informačními systémy. Naši specialisté ovládají moderní používané technologie, které nám umožňují splnit ta nejnáročnější přání našich partnerů. Realizujeme propojení různých aplikací a informačních systémů, dolování potřebných dat, vyhodnocení získaných dat a tak dále.

Tvorba webových prezentací

Vyvíjíme moderní a optimalizované webové stránky. Klademe důraz na to, aby byly přehledné, srozumitelné a snadno ovladatelné. Špatně navržené stránky nedokáží dosáhnout svého cíle a přinesou pouze zklamáni. V oblasti vývoje webů existují osvědčená pravidla tvorby webů, po jejichž aplikaci dochází k lepším výsledkům, k vyšší cílené návštěvnosti webu. Tato pravidla se týkají zejména obsahu webu, užívání klíčových slov a frází, grafiky, ale také čistoty programového kódu a technického provedení celého webu. Globálně se tato činnost nazývá optimalizace webových stránek pro vyhledávače (SEO). SEO je velice účinná metoda, jak zajistit webovým stránkám ve vyhledávačích přední pozice. SEO je souborem získaných zkušeností, částečně vědou, částečně uměním, kterým naši specialisté dokáží kvalitativně vylepšit webové stránky.

 

© 2020 SKYLAB spol. s r.o.