Servisní podpora u klienta

Činnost zajišťovaná přímým působením správce sítě v provozovně zákazníka vedoucí k udržení funkce systému a komfortu uživatelů. Pravidelná návštěva správce v definovaném časovém intervalu a běžnou pracovní dobu na všech definovaných lokalitách je orientována primárně na uživatelskou podporu a přímou komunikaci s uživateli, vedením pro efektivní zajištění funkce systému. Onsite podpora se také aktivně podílí na evidenci a konfiguraci dohledových funkcí, potřebných pro sledování stavu systému a nezanedbaní dílčích procesů, například pravidelné kontroly a revize prvků, evidence záruk, expirace licencí, řešení povinných reportingů a podobně. Samozřejmostí je vedení dokumentace, fotodokumentace, znalostní báze a kooperace při aplikaci a rozvoji vnitřních procesů.

OnSite podpora 

 • pravidelně prováděné úkony dle definovaných metodik
 • diagnostika systému
 • odstranění nalezených závad
 • administrace uživatelů
 • organizace bezpečnostní politiky
 • optimalizace systému a ladění výkonu
 • návrhy na zlepšení systému
 • udržování aktuálnosti softwarového auditu
 • podnět na využití alternativních postupů, metod a produktů
 • podnět na vývoj nebo pořízení systémů
 • zajištění veškerého servisu IT vybavení

 Systémová podpora

Činnost obsahuje komplexní řešení pro zajištění funkce a rozvoj systému a zahrnuje:

 • školení
 • kooperace na zpracování finančního budgetu IT pro následující období
 • onsite,offsite podporu, helpdesk
 • záložní hardware
© 2020 SKYLAB spol. s r.o.