Outsourcing IT

Pronájem IT specialistů je výhodný pro společnosti, které vlastními silami vyvíjejí systém a potřebují doplnit své projektové týmy o určité profese. Nemohou a nebo nechtějí přitom zaměstnat vlastní pracovníky – buď z důvodů personálních a nebo z důvodu, že takovéto pracovníky potřebují jen na určitou dobu. Pronájem IT specialistů představuje způsob, jak si zajistit dostatečné množství kvalitních pracovníků pro vlastní projekty.

 

 

 

Z hlediska zákazníka má pronájem IT specialistů celou řadu výhod:

 • možnost vybrat si jednotlivé lidi do týmu podle potřeb
 • výběr z většího množství specialistů
 • dynamické řízení velikosti týmu
 • jednoduchý kontrakt na základě denní sazby

SKYLAB nabízí pronájem jednotlivých specialistů v následujících oblastech:

 • projektoví manažeři
 • konzultanti a analytici
 • architekti a návrháři
 • vývojáři
 • test koordinátoři, test analytici, testeři

Projektová kancelář

Mnoho společností, organizací a institucí dnes přechází a používá k rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí v oblasti ICT projektové řízení. Smyslem tvorby projektů ICT je zajištění a realizace jejich obsahu, který je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Obecně lze řízení projektů charakterizovat jako účinné a efektivní dosahování významných změn. Takové změny je třeba s ohledem na význam informačních technologií pro organizace provádět řízeným způsobem tak, aby byly provedeny v souladu s potřebami a zadáním organizace, ve stanoveném čase, rozpočtu a kvalitě a bez narušení činností organizace. Řádné zvládání projektů v ICT není pouze otázkou vlastního projektové řízení v průběhu projektu, ale musí zahrnovat také kvalitní přípravu projektů v návaznosti na strategii společnosti, organizace a instituce na jiné projekty, zajistit kvalitní tvorbu a následnou údržbu kvalitního zadání, zajištění výběru optimálních technologií, služeb, jejich dodavatelů a smluvního ošetření projektu. Projektové řízení v našem pojetí je navrhováno a realizováno individuálně s optimální specifikou pro každého konkrétního zákazníka tak, aby maximálně odpovídalo jeho potřebám, zvyklostem a používaným nástrojům při respektování osobitého charakteru společnosti, organizace a instituce, plně respektující rámce a omezení realizovaného projektu.

 • Aplikace projektového řízení přináší pro praxi našich zákazníkům řadu přínosů
 • Zvýšení jistoty v dosahování cílů
 • Snížení nákladu na realizaci ICT akcí
 • Zkrácení termínu na realizaci ICT akcí
 • Úsporu vynaložené námahy na realizaci ICT

Naši projektoví manažeři a vedoucí týmů jsou zkušení odborníci využitelní v soukromém, veřejném i neziskovém sektoru. U našich odborníků klademe velký důraz na technickou invenci a další dovednosti v oblasti ICT. Při projektovém řízení Vám mohou pomoci s následujícím:

 • Příprava projektů, definice projektových cílů
 • Tvorba, plánování a rozpočtování projektů
 • Vypracování analýzy rizik projektu
 • PR strategie prezentace projektů
 • Plánovaní a řízení personálních potřeb projektu
 • Rozdělování úkolů a kontrola jejich plnění
 • Kontrola čerpání rozpočtů projektu
 • Kontrola plnění harmonogramu projektu
 • Vedení dokumentace projektu
© 2020 SKYLAB spol. s r.o.